Diagnostisch onderzoek

Om meer zicht te krijgen op de intelligentie, aandacht en concentratie, het geheugen, planning- en organisatievaardigheden of ontwikkeling van een kind, kan er geopteerd worden om diagnostisch onderzoek uit te voeren.

 

Diagnostisch onderzoek kan op zich uitgevoerd worden los van een behandeling of kan in het kader van een reeds lopende behandeling gebeuren.

 

Soorten onderzoek:

 

  • Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek geeft een sterkte-zwakte analyse van de intellectuele mogelijkheden van het kind/de jongere.

  • Neuropsychologisch onderzoek

 

Neuropsychologisch onderzoek brengt de aandacht en concentratie, het geheugen en de executieve functies van een kind/jongere in kaart. Hierdoor krijgt men meer zicht op hoe goed een kind zich kan concentreren, hoe goed het kan onthouden en hoe sterk het is in planning, organisatie, flexibiliteit. Uiteindelijk krijgt men een sterkte-zwakte analyse op vlak van deze vaardigheden bij het kind/de jongere.

 ​

  • Onderzoek naar autisme, ADHD, …
     

Wanneer er een vermoeden is van autisme of ADHD is het noodzakelijk dat dit uitgebreid onderzocht wordt vooraleer een diagnose kan gesteld worden. Onderzoek houdt meestal een bevraging van de ouders in, alsook een observatie van het kind/de jongere en verschillende testafnames die peilen naar de aanwezigheid van bepaalde kenmerken van een stoornis.

 

Een diagnose is niet altijd noodzakelijk om te weten hoe de moeilijkheden te hanteren, maar geeft wel toegang tot extra ondersteuning op school indien wenselijk.

 

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt een advies samengesteld naar aanpak thuis of op school toe, dit advies wordt in een gesprek met ouders besproken samen met de resultaten.

Van elk onderzoek wordt een verslag meegegeven aan ouders.