Annuleringsbeleid

Indien u belet wordt aanwezig te zijn op de afspraak, vragen wij om deze minstens 24 uur op voorhand te annuleren (telefonisch of via mail). Zo kunnen wij uw plaats door iemand anders laten innemen. Afspraken op maandag kunnen ten laatste zaterdag vóór 12u geannuleerd worden. 

Bij laattijdige of onaangekondigde annulering, wordt de sessie volledig aangerekend.

Indien u te laat op de afspraak zou zijn, gelieve telefonisch even te verwittigen. Sessies worden steeds op het afgesproken uur afgerond, dit om volgende afspraken niet in gedrang te brengen.