Update coronavirus (Covid-19): versoepeling van maatregelen

Naar aanleiding van de versoepelde maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft afgekondigd, wenst de Psychologencommissie een aantal bijkomende richtlijnen te geven. Deze bijkomende richtlijnen werden afgestemd met de FOD Volksgezondheid.

Teleconsultatie blijft de norm, uitzonderingen zijn meer en meer mogelijk

In de vorige richtlijn van de Psychologencommissie werd bericht over de mogelijkheden tot teleconsultatie.

Deze mogelijkheden blijven nog steeds gelden. Cliënten/patiënten mogen echter nu ook fysiek gezien worden ingeval aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden is voldaan:
 

  • Het gaat om een cliënt/patiënt waarvoor een teleconsultatie of online alternatief niet mogelijk/niet effectief is;
     

  • Het gaat om een cliënt/patiënt van wie de begeleiding niet onderbroken kan worden omdat er anders decompensatie dreigt, waarvoor crisishulpverlening zal worden gezocht. Deze crisishulpverlening (mobiele teams, spoeddiensten, huisartsen,…) zijn reeds overbelast op dit moment, waardoor alles er moet worden aan gedaan om verdere overbelasting te voorkomen.
     

  • Het gaat om een cliënt/patiënt waar hygiënische maatregelen kunnen worden toegepast (patiënt is niet ziek, handen wassen, social distancing, vrije ruimte plannen tussen elk bezoek, enz.).
     

Concreet betekent dit dat privé-praktijken niet verplicht zijn te sluiten. Integendeel, de overheid vraagt ons om de praktijken open te houden en dus te blijven werken, maar telewerken wordt voor ons de nieuwe norm.