Gezinstherapie

Indien er sprake is van disfunctionele of destructieve interactiepatronen binnen het gezin, kan er gekozen worden voor gezinstherapie.

 

Binnen gezinstherapie wordt er gewerkt met het hele gezin om de disfunctionele interactiepatronen die in het gezin bestaan bloot te leggen en nieuwe manieren van interactie aan te leren opdat de relaties tussen de gezinsleden hersteld of sterker worden.

Ik wil graag een afspraak !

Mechelsestraat 162, 1840 Londerzeel - 0492/43.43.52 - info@praktijknova.be