Kim Schoenmakers (ᵒ1979) is Neuro- en Revalidatiepsychologe (Radboud Universiteit Nijmegen, 2003) en GZ-psychologe (Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam, 2009). Ze is erkend klinisch psychologe in België en in Nederland BIG geregistreerd.

Na het behalen van haar diploma’s heeft Kim uitgebreide ervaring opgedaan in de kinder- en jeugdpsychiatrie op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling in zowel klinische als ambulante settings, bij ondermeer Karakter, Accare, Erasmus MC- Sophia Kinderziekenthuis te Nederland. Zij heeft kinderen en jongeren begeleid met ontwikkelingsstoornissen (autisme, AD(H)D), internaliserende problematiek (angst, stemming) en gedragsproblemen.

 

Kim werkt met kinderen, jongeren en jongvolwassenen en met hun ouders. Samen wordt de hulpvraag in beeld gebracht. Zij biedt begeleiding bij dat waar men in het dagelijks leven tegenaan loopt. Uitgangspunt zijn de talenten en kwaliteiten van het kind of de jongere. In overleg wordt gekozen voor individuele begeleiding, ouderbegeleiding en/of gezinsbegeleiding en ook de school kan betrokken worden. 

Zij is geschoold in diverse therapievormen en technieken, als psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet, ..., en blijft zich voortdurend bijscholen. Kim is tevens vertrouwd met het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en opgeleid in de afname van intelligentie-, neuropsychologisch,- en sociaal-emotioneel onderzoek.

Kim ging vanaf november 2020 aan de slag bij Psychologiepraktijk G-rakker als collega van Sandy Vermeir en Griet Vanneste.

Opleidingsachtergrond:

 

 • Master in de Neuro- en revalidatiepsychologie (Radboud Universiteit Nijmegen, 1998-2003)
   

 • Post-master Gezondheidszorgpsycholoog, Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam (2007-2009)
   

 • Basisaantekening psychodiagnostiek, Radboud Universiteit Nijmegen
   

 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), Belgische Federatie van Psychologen (BFP), Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
   

 • Erkenningsnummer bij de psychologencommissie: 792124604

Mechelsestraat 162, 1840 Londerzeel - 0492/43.43.52 - info@praktijknova.be