Sociale vaardigheidstraining 'NovaSova'
6j - 12j

Inhoud van de training
 

De ganse training bestaat uit 11 sessies (telkens 1.5u) waarvan 10 themasessies en 1 slotbijeenkomst voor de kinderen.

De training is gedragstherapeutisch uitgewerkt.

We werken volgens de Goldstein-methode: deze methode is gericht op het aanleren van vaardigheden door modeling (rollenspel) en generalisatie van deze vaardigheden naar andere situaties toe door samenwerking met school en ouders. Hiertoe zullen dan ook na elke sessie opdrachten voor thuis meegedeeld worden, alsook via de school (zorg(juf)) suggesties gedaan worden om het geleerde verder in te oefenen in de schoolcontext.

Doordat kinderen de vaardigheden in groep leren toepassen ontstaat er een krachtig groepseffect: kinderen leren van elkaar en voelen zich minder 'alleen' in hun moeilijkheden. Dit creëert meteen ook een veilige omgeving waarbinnen de kinderen kunnen vallen en opstaan.

Thema’s die aan bod zullen komen, zijn o.a.: een gesprek aanknopen, 'nee' leren zeggen, iets vragen, omgaan met kritiek, complimentjes geven/ontvangen, omgaan met pestgedrag, fouten toegeven, en nog veel meer ...

Evaluatie 
 

Na afloop van de training eindigen we steeds met een individueel evaluatiegesprek met de ouder(s) en het kind.

Hierin bespreken we de resultaten. We overlopen de nieuwe vaardigheden en de werkpunten voor de toekomst.

Praktisch 

Groep

Er zijn twee groepen, opgesplitst per leeftijd:

Groep 1: 6j - 8j

Groep 2: 9j - 12j

Elke groep wordt begeleid door twee klinisch psychologen en bestaat uit max. 4 à 5 kinderen.

Dit biedt de gelegenheid tot maximale inoefening en gerichte bijsturing.

Prijs

De kostprijs van de training (11 sessies) bedraagt €400*, en wordt bij de definitieve inschrijving betaald per factuur, dit voor de start van de eerste trainingssessie.

*Inclusief materiaal, koekje & drankje per sessie en contact met school

De kostprijs van het evaluatiegesprek (1u) bedraagt €65, en wordt ter plaatse betaald. 

Data & uren

De groepssessies zouden telkens op woensdag doorgaan van 13u tot 14u30 (groep 1) en van 15u tot 16u30 (groep 2).

(het concrete uur wordt in onderling overleg met de kandidaten vastgelegd en kan met een halfuur verschillen)

 

Beoogde startdatum najaar 2021: 29 september 2021
(bij bevestiging van alle deelnemers)

Planning najaar 2021:
29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12

Tijdens de herfstvakantie gaat de training niet door.


Na de laatste sessie wordt er een evaluatiegesprek ingepland met de ouders en het kind.

Locatie van de training

Praktijk Nova | Mechelsestraat 162 | 1840 Londerzeel 

 

Inschrijven

Gelieve een seintje te geven voor definitieve inschrijving vóór maandag 30 augustus 2021.

Per mail: sandy@praktijknova.be

Per telefoon: 0492/43.43.52

 

Bij bevestiging ontvangt u een factuur.

Na betaling van deze factuur is uw kind definitief ingeschreven.

Mechelsestraat 162, 1840 Londerzeel - 0492/43.43.52 - info@praktijknova.be