Ouderbegeleiding

Indien ouders met vragen zitten rond hoe om te gaan met de problematiek van hun kind/jongere, kan er samen op zoek gegaan worden naar handvaten in de opvoeding of kan er ondersteuning geboden worden bij de aanpak ervan. Dit kan uiteraard ook in combinatie met een individuele psychotherapie van het kind of de jongere.

 

Bij een ouderbegeleiding wordt steeds de voorkeur gegeven aan een samenwerking met beide ouders. Indien dit uit praktische overwegingen of vanwege een moeilijk contact tussen beide ouders niet mogelijk is, kan er ook voor geopteerd worden met elke ouder apart aan de slag te gaan.

Kalender groen.png

Ik wil graag een afspraak !

Mechelsestraat 162, 1840 Londerzeel - 0492/43.43.52 - info@praktijknova.be