Voor wie?

Psychologiepraktijk Nova biedt psychologische begeleiding, gedragstherapie en diagnostisch onderzoek aan kinderen en jongeren van 3 tot en met 21 jaar die kampen met lichte tot milde psychische problemen. Daarnaast biedt de praktijk ook loopbaan- en burnout coaching aan volwassenen

 

Problemen op vlak van gedragsmatig functioneren:

 • Storend gedrag (opstandigheid, verbale en fysieke agressie, pestgedrag)

 • Obsessief-compulsief gedrag (dwang)

 • Afwijkend gedrag (vermoeden of aanwezigheid van autismekenmerken, ADHD, …)

 • Regressief gedrag (bedplassen, enuresis, encopresis, …)
   

Problemen op vlak van emotioneel functioneren:

 • Laag zelfbeeld

 • Stress

 • Angsten

 • Woedebuien

 • Somberheid

 • Rouw

 • Trauma

 

Problemen op vlak van sociaal functioneren:

 • Teruggetrokkenheid, isolatie

 • Tekort aan sociale vaardigheden

 • Tekort aan assertiviteit

 • Pesterijen

 

Naast een individuele begeleiding of behandeling van het kind kan er ook gewerkt worden met ouders om samen op zoek te gaan naar handvaten in de opvoeding of ondersteuning te bieden in de aanpak van de problemen.

In een eerste consultatiegesprek zal bekeken worden of de problematiek kadert binnen de expertise en specialisatie van de praktijk. Ernstige problematieken of stoornissen (eetstoornissen, psychose, verslaving, …) worden doorverwezen naar de best passende hulpverlening.

Mechelsestraat 162, 1840 Londerzeel - 0492/43.43.52 - info@praktijknova.be