Werkwijze

AANMELDING

 

Vooraleer een eerste intakegesprek kan ingepland worden, dient u zich aan te melden.


Aanmelden kan via de website (zie ‘aanmelden’ of ‘maak een afspraak’) of telefonisch (0492/43.43.52).

Bij de aanmelding wordt u gevraagd om enkele persoonsgegevens op te geven, alsook de inhoud en omvang van de problemen of zorgen te kaderen*. Op deze manier kan het snelst ingeschat worden of wij u kunnen helpen of dat wij u best doorverwijzen naar meer passende hulpverlening. Na aanmelding neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op en zal bekeken worden wanneer een eerste intakegesprek kan ingepland worden.

*Als psycholoog heb ik beroepsgeheim en ben ik ook gebonden aan de privacywetgeving. Hiertoe verbind ik mij om uw gegevens als strikt vertrouwelijk te beschouwen. Uw gegevens zullen aldus niet verspreid worden onder derden, tenzij u daar schriftelijke toestemming voor gaf. Meer informatie kan u terugvinden in onze Privacy Policy.

 

INTAKEGESPREK

 

In het intakegesprek staan we stil bij jullie zorgen en hulpvragen. Hiervoor wordt voldoende tijd genomen, een eerste intakegesprek duurt daarom 90 minuten.

Samen met jullie wordt bekeken wat de problemen en klachten van jullie kind of jongere zijn en wat jullie graag zouden willen veranderd zien. Vaak wordt ook gekeken naar de voorgeschiedenis en ontwikkeling om bepaalde patronen na te gaan.

Aan het einde van het intakegesprek wordt meer uitleg gegeven over de werking, tarieven, etc.


Uiteraard wordt ook voldoende ruimte voorzien voor resterende vragen.

 

VERDERE INTAKEFASE EN ANALYSE VAN HET PROBLEEM

 

Voor er met een begeleiding of behandeling gestart kan worden, gaan er gemiddeld 3 à 5 gesprekken (incl. intakegesprek) aan vooraf om het probleem grondig te analyseren en een behandelplan op te stellen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat vanaf de start van de behandeling gericht gewerkt kan worden volgens een geïndividualiseerd behandelplan.

 

Op basis van het eerste intakegesprek zal bepaald worden hoeveel overige gesprekken dienen ingepland te worden om een volledig beeld op de probleemsamenhang te verkrijgen. Het aantal gesprekken die nodig zijn, verschilt afhankelijk van de klachten/problemen. Deze gesprekken zullen telkens een uur in beslag nemen en vallen daarom onder hetzelfde tarief als de uiteindelijke therapiesessies (zie tarieven).

Hieronder een overzicht van de verschillende stappen die kunnen doorlopen worden vooraleer met de gepaste behandeling kan gestart worden.

Naamloos.jpg

BEHANDELING

 

Nadat het behandelplan werd opgesteld, wordt met toestemming van de ouders/de cliënt de behandeling gestart. De duur van de behandeling is afhankelijk van cliënt tot cliënt en afhankelijk van de inhoud, ernst en omvang van de problematiek.

 

Een behandeling kan bestaan uit individuele therapie of mediatietherapie (werken aan de moeilijkheden van het kind via de ouders).

Er wordt ook nauw samengewerkt met de school en CLB indien nodig en uiteraard mits toestemming van de ouders/de jongere.

DIAGNOSTISCH ONDERZOEK

Indien er een vermoeden is van de aanwezigheid van een ontwikkelingsstoornis (autisme, ADHD, …) of men wil meer zicht krijgen op de neuropsychologie (aandacht, geheugen, …) en het intelligentieniveau van een kind/jongere, kan er geopteerd worden voor diagnostisch onderzoek. Let op: diagnostisch onderzoek is enkel mogelijk voor kinderen/jongeren tot en met 18j, niet voor volwassenen.

Zie meer informatie hierover bij ‘Aanbod’.

Mechelsestraat 162, 1840 Londerzeel - 0492/43.43.52 - info@praktijknova.be